กูปรีหรือโคไพร  สัตว์ป่ากีบคู่ขนาดใหญ่ใกล้สูญพันธุ์

กูปรีหรือโคไพร

กูปรีหรือโคไพร เป็นชื่อเรียกสัตว์ชนิดเดียวกัน คือ สัตว์จำพวกวัวป่าชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bos sauveli เป็นสัตว์กีบคู่ขนาดใหญ่ สัตว์ป่าสงวน ความยาวหัว-ลำตัว 210-223 เซนติเมตร หนัก 681 ถึง 910 กิโลกรัม กูปรีตัวผู้ความสูงที่หัวไหล่ 170-190 เซนติเมตร หางยาว 100 เซนติเมตร ลำตัวสีน้ำตาลแดง โคนขาใหญ่ ปลายหางเป็นพู่ขน พบกระจายพันธุ์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

คำว่า “กูปรี” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “วัวป่า” ส่วนคำว่า “โคไพร” เป็นภาษาไทยถิ่นอีสาน แปลว่า “วัวป่า” เช่นกัน ดังนั้น กูปรีและโคไพรจึงมีความหมายเหมือนกัน

ลักษณะนิสัยกูปรี

กูปรีจะออกหากินในเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญกับมนุษย์ที่เป็นศัตรู แต่เมื่อรุ่งเช้าก็จะกลับเข้าพักผ่อนในป่าทึบ และตอนบ่ายก็จะรวมตัวกันล้อมวงหนาแน่น  กูปรีมีนิสัยตื่นตัวไม่อยู่นิ่ง ชอบขุดดินและแทงตอไม้ ฝูงหนึ่งอาจมากถึง 20 ตัว เพื่อออกไปหากินในเวลากลางคืน อาหารที่กรูปีกินได้แก่ ไผ่, หญ้าข้าวเปลือก และหญ้าในสกุลหญ้าโรด

กูปรีหรือโคไพร

แหล่งที่พบกูปรี

กูปรีพบมีเขตกระจายพันธุ์อยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนามเท่านั้น อาศัยอยู่ในป่าเปิด ทุ่งหญ้าสลับป่าทึบ คาดว่าในฤดูฝนฝูงกูปรีจะอพยพขึ้นที่สูง 

แหล่งที่พบกูปรีในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 แหล่งหลักๆ ดังนี้

  • ประเทศไทย พบกูปรีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูจองนายอย จังหวัดมุกดาหาร
  • กัมพูชา พบกูปรีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามุกดาหาร

กูปรีเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่รกทึบนัก ที่มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มักพบอยู่เป็นฝูงขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 ตัว และกูปรีเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์มาจากการตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์ 

รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามอนุรักษ์กูปรีอย่างจริงจัง เช่น การออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า การส่งเสริมการปลูกป่า และการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยของกูปรี หวังว่าในอนาคตจะสามารถฟื้นฟูประชากรกูปรีให้กลับมามีอยู่อย่างยั่งยืนได้

นอกจากนี้ กูปรียังถือเป็นสัตว์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับการใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำทีมฟุตบอลจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

สัตว์ป่าอื่นๆที่น่าสนใจ : นกฮัมมิ่งเบิร์ด

โพสที่เกี่ยวข้อง